Jak możemy Ci pomóc?


Możesz zaznaczyć kilka opcji.

Chcę ochronić swój majątek przed egzekucją komorniczą

Chcę poprawić efektywność swojego biznesu

Chcę wyjść ze spirali zadłużenia

Prowadziłem firmę i chcę pozbyć się długów

Aktualny status Twojej firmy.


Możesz zaznaczyć jedną opcję.

Aktywna

Zawieszona

Zamknięta

Forma prowadzonej działalności gospodarczej.


Możesz zaznaczyć kilka opcji.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka kapitałowa (np. sp. z o.o., S.A., PSA)

Rolnik

Brak

Kwota Twoich zadłużeń.


Możesz zaznaczyć jedną opcję.

do 100 tys.

powyżej 100 - 500 tys.

powyżej 500 - 1 mln tys.

powyżej 1 mln - 5 mln

powyżej 5 mln

Prosimy o podanie danych do kontaktu:


Prosimy o podanie dodatkowych informacji, które pomogą nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb:


Możesz zaznaczyć kilka opcji.

Moja firma ma problemy z długami, a chcę kontynuować jej prowadzenie

Chcę zmniejszyć miesięczną sumę rat kredytów/pożyczek/leasingów

Chcę porozumieć się z wierzycielami i ustalić nowe warunki spłaty zobowiązań

Prowadzę firmę i potrzebuję wprowadzenia karencji w spłacie zobowiązań

Wierzyciel nie zgodził się na ugodę/ restrukturyzację bankową

Wierzyciel nie zgodził się na przywrócenie umów pożyczek/kredytów/leasingów

Jestem gotowy wprowadzić działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej mojej firmy

Prowadzę firmę i chcę, aby komornik zwolnił moje rachunki bankowe

Prowadzę firmę i chcę, aby prowadzone wobec mnie postępowania egzekucyjne zostały zawieszone/ umorzone

Moi wierzyciele wypowiedzieli umowy kredytowe/pożyczkowe/leasingowe i chcę uchronić się przed egzekucją komorniczą

Chcę pozbyć się komorników

Szukam ochrony swoich nieruchomości przed komornikiem

Chcę poprawić swoją ocenę kredytową (scoring kredytowy) w bazach dłużników

Chcę, aby usunięto negatywne wpisy dotyczące mnie/mojej firmy w bazach dłużników

Przyczyna powstania zadłużeń/problemów finansowych.


Możesz zaznaczyć kilka opcji.

COVID-19

Wojna w Ukrainie

Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Wzrost kosztów zatrudniania pracowników

Koszty prowadzenia działalności wyższe niż dochody

Zbyt wysokie oprocentowanie kredytów, leasingów i pożyczek

Utrata kontrahenta

Niesolidni kontrahenci

Brak zleceń

Pogorszenie koniunktury gospodarczej

Nierentowny biznes

Spirala zadłużenia

Zdarzenia losowe

Warunki atmosferyczne, w tym susze/nawalne deszcze

Spadki cen w skupach

Choroby zwierząt

Zniszczenie upraw

Problemy zdrowotne

Inne

Rodzaj zadłużeń:


Możesz zaznaczyć kilka opcji.

Kredyty, pożyczki, leasingi

Dotacje

Prywatne pożyczki

Zobowiązania handlowe, w tym niezapłacone faktury VAT

ZUS

US

Inne

Aktualny status Twoich zadłużeń.


Możesz zaznaczyć jedną opcję.

Spłacane terminowo

Opóźnienia w spłacie

Częściowo spłacane

Wypowiedziane umowy pożyczek/kredytów/leasingów

Prowadzone postępowania sądowe

Prowadzone postępowania egzekucyjny (egzekucja komornicza)

Sprzedane do firm windykacyjnych

Posiadany majątek.


Możesz zaznaczyć kilka opcji.

Nieruchomości mieszkalne (dom, mieszkanie)

Grunty rolne

Nieruchomości komercyjne

Samochody i inne środki transportu

Maszyny i urządzenia

Oszczędności/gotówka

Brak

Czy masz jakieś problemy zdrowotne?


Możesz zaznaczyć jedną opcję.

Tak

Nie

Czy masz zajęcia komornicze?


Możesz zaznaczyć jedną opcję.

Wynagrodzenie

Nieruchomości i ruchomości

Rachunki bankowe

Brak

Ile masz lat?


Możesz zaznaczyć jedną opcję.

do 30 lat

30 - 50 lat

50 - 65 lat

powyżej 65 lat

Jaki jest priorytet Twoich problemów finansowych?


Możesz zaznaczyć jedną opcję.

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo wysoki

Finish